Ruovikon leikkuussa kesäpaussi – yhteistyö Turun amk:n kanssa jatkuu

Leikkuut jatkuvat Livonsaaren rannoilla vielä tulevan kahden vuoden aikana Turun amk:n seuraavan hankkeen (Ruovikonleikkuut Naantalin Livonsaaressa) myötä. Projektipäällikkönä on Noora Norokytö, sähköposti: noora.norokyto@turkuamk.fi, p. 0503236224. Ruovikon leikkuuta jatketaan loppukesällä 2024 sekä talvella 2024-2025. Leikkuita tehdään sekä vedestä että maalta. Leikkuukohteet…
document.querySelectorAll("a[href='https://livonsaarenkylayhdistys.yhdistysavain.fi/']")[0].target = '_blank';