Kuvia

document.querySelectorAll("a[href='https://livonsaarenkylayhdistys.yhdistysavain.fi/']")[0].target = '_blank';