Kyläyhdistys

Historiaa 

Livonsaarella on harjoitettu järjestäytynyttä kylätoimintaa jo yli 40 vuotta. Nykyisen kyläyhdistyksen edeltäjä, Livonsaaren kylätoimikunta, perustettiin 30.5.1981. Livonsaaren kyläyhdistys ry:ksi nimi vaihtui 16.2.2001, yhdistysrekisteröinnin jälkeen. 

Tarkoitus 

Kyläyhdistyksen tarkoituksena on livonsaarelaisten, sekä vakituisten että vapaa-ajan asukkaitten, hyvinvoinnin, viihtyvyyden ja elinmahdollisuuksien kehittäminen. Yhdistys pyrkii lisäämään asukkaitten harrastus- ja kulttuuritoimintaa, yhteistyötä ja omatoimisuutta. Tavoitteena on myös asukkaitten yhteisten etujen valvominen ja alueen kehittäminen, mm. kunta-aloitteiden muodossa. 

Yhteystiedot

 • Velkuantie 987, 21180 Livonsaari 
 • Yhdistyksen postilaatikko Seurantalon pihalla ilmoitustaulun vieressä 
 • Sähköpostiosoite: livonsaarenky@gmail.com 
 • Facebook-sivut löytyvät tämän linkin takaa

Jäsenet

Puoluepoliittisesti sitoutumattoman yhdistyksemme jäsenenä voi toimia jokainen Livonsaarella joko vakituisesti tai vapaa-ajan asukkaana asuva henkilö. Jäsenhakemukset hyväksyy kyläyhdistyksen johtokunta. Vuoden 2022 lopussa jäseniä oli 248. Jäsenmaksuja Livonsaaren kyläyhdistys ry ei peri. Liittymällä jäseneksi voit vaikuttaa yhteisten asioiden hoitamiseen. Jäsenellä on myös äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Jäsenhakemuslomakkeita saat Livonsaaren kaupalta, Seurantalolta, yhdistyksen tapahtumista tai pyytämällä sen yhteyslomakkeen kautta. Jäsenyyttä voit hakea myös tämän nettilomakkeen kautta

Johtokunta 

Yhdistyksen toimintaa johtaa 8 -15 -jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan sääntömääräisessä vuosikokouksessa, erovuoroisuusperiaatteen mukaan. Johtokunnan jäsenten nimet ja yhteystiedot löytyvät alta. 

Livonsaaren kyläyhdistys ry:n johtokunta vuonna 2023

Puheenjohtaja 

Heikkilä Leena, 040 052 7657, leena.heikkilä [ät] dnainternet.net

Johtokunnan jäsenet 

 • Aula Inkeri, inkeri.aula@gmail.com
 • Kaamanen Tarja, tarja.kaamanen@gmail.com
 • Lintujärvi Veikko
 • Micklin Sirpa, sirpa.micklin@gmail.com 
 • Myllymäki Virve virvemyllymaki@gmail.com
 • Nevalainen Sirpa
 • Paavanen-Huhtala Sari (sihteeri), p. 040 764 3995, paavanen@gmail.com 
 • Peltomäki Pekka, pekkaj.peltomaki@gmail.com
 • Saarto Riikka, 0400 863 567, riikka.saarto@gmail.com 
 • Seppä Anna
 • Simonen Helka (kunniapuheenjohtaja), p. 0400 808 276 
 • Tuurnas Kai
document.querySelectorAll("a[href='https://livonsaarenkylayhdistys.yhdistysavain.fi/']")[0].target = '_blank';