Näkötornin pystytystalkoot 2.10.2020 ja viimeistelytalkoot 29.6.2021

document.querySelectorAll("a[href='https://livonsaarenkylayhdistys.yhdistysavain.fi/']")[0].target = '_blank';